TREŚCI W WRESJI: TEKST - AUDIO - PJM BLOGUJEMY

xnew normal diverse business people in face masks 2021 10 20 00 21 48 utc 980x693.jpg.pagespeed.ic .e9BJJUcaju

Konferencje w trakcie COVID-19

Wpływ pandemii na wydarzenia W wyniku pandemii wirusa SARS-CoV-2 i prób zapewnienia ludziom bezpieczeństwa, turystyka stała się najbardziej ograniczonym sektorem gospodarki ze wszystkich. Jedną z gałęzi turystyki jest branża MICE,czyli Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions. Jak

CZYTAM DLAEJ ->
xafrican kid girl looking at camera during online c 2021 09 02 08 37 11 utc 980x653.jpg.pagespeed.ic .FYVfEz1z2

Jak prowadzić lekcje online ? 🌐📖

Czym są lekcje online? Lekcje online to zdalne spotkania, których celem jest nauka. Mogą one przybierać postać wykładów, prezentacji albo zajęć grupowych. Ich nagły wzrost popularności jest skutkiem pandemii COVID-19 oraz konieczności kontynuowania edukacji w

CZYTAM DLAEJ ->
xprofessional broadcasting microphone 2021 08 29 05 50 00 utc 980x551.jpg.pagespeed.ic .N8KWB7CVfD

Audiodeskrypcja- nadaj głos obrazom i dźwiękom 🔊

Czym jest audiodeskrypcja ? Audiodeskrypcja to opis treści wizualnych przekazywany drogą słuchową w postaci werbalnej, umożliwiający niewidomym lub słabowidzącym odbiór filmów, przedstawień teatralnych, sztuk plastycznych oraz wszelkich innych przekazów wizualnych. Audiodeskrypcja jest

CZYTAM DLAEJ ->
panoramic shot of african american actor holding s 2022 04 15 02 25 14 utc

Scenariusz wydarzenia na żywo

Scenariusz wydarzenia na żywo – o czym muszę pamiętać ? Czy scenariusz jest potrzebny? Podczas planowania wydarzenia niezwykle ważny jest czas. Trzeba zadbać o wiele szczegółów, a termin zbliża się

CZYTAM DLAEJ ->